ARCHIV
StatPress
počet návštěv dnes: 5
celkový počet návštěv: 2478

Author Archive

Modlitba za město

Modlitba za město

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí připojit k netradiční společné modlitbě za dobré vztahy a za dobrou budoucnost našeho města.

Modlitba probíhá každé první úterý v měsíci od 20 hodin u kostela.

Večer chvály

Další z večerů chvály se uskutečnil již v postním období a tak se také nesl v tomto duchu pokání a obrácení.

Schůze valné hromady Laudate o.s.

V pátek 23.ledna 2015 proběhla v pastoračním domě členská schůze valné hromady Laudate o.s. Členové o.s. byli předsedajícím informováni o činnosti sdružení, rozpočtu sdružení a roční účetní uzávěrce hospodaření Laudate o.s. za rok 2014. Vše bylo podrobně prezentováno formou výroční zprávy, jejíž nedílnou součástí byla také zpráva revizní komise. Ta neshledala ke dni provedení revize žádné nedostatky. Dále byly schváleny úkoly sdružení pro následující období a také proběhla volba členů Rady sdružení a členů Revizní komise na další funkční období. V následné diskusi pak byly znovu konstatovány hlavní priority a cíle sdružení a také nastíněny další možnosti působení o.s. Laudate v následujícím období.

Děkujeme všem členům, přátelům a příznivcům za podporu našich aktivit a věříme ve všestranně prospěšnou spolupráci také v roce 2015.

Vánoční mše pro děti

Jako již tradičně o.s. Laudate zajistilo hudební ozvučení dětské vánoční mše svaté na Štědrý večer.

Dětská scholička si pod vedením paní učitelky Zdeňky Hájkové připravila spoustu krásných koled.

Adventní dílničky pro děti

Sobotní odpoledne 29.listopadu patřilo přípravě adventních věnců. Děti si mohly v pastoračním domě sami utočit a nazdobit věneček, který jim pak při bohoslužbě na první neděli adventní požehnal otec Josef Janek.

Iniciátorem této akce byl ing. Šimon Pachl.

Těšíme se příští rok na pokračování.

Zde můžete shlédnout pár fotek z uvedené akce:

http://farnosthluk.rajce.idnes.cz/Adventni_dilnicky_pro_deti%2C_pastoracni_dum%2C_29.11.2014/

 

Večer chvály a přednáška Exercicie na moři

Po večeru chvály v čajovně proběhla prezentace akce "Exercicií na moři". Na otázky ohledně této aktivity a možnosti účastnit se, nám odpovídal jeden z lodních kapitánů Andrej Novák, který mezi nás zavítal ze slovenských Topolčan.

           

Pro případné zájemce o tyto exercicie na moři uvádíme odkaz na stránky, kde můžete shlédnout pár fotek z akcí a také se přihlásit na některý z dalších turnusů: http://www.loweold.com/

Večery chvály

Po prázdninové pauze se opět rozběhly chválové večery.

Capella pro letošní školní rok zůstává ve stejné sestavě.

Organizace čajovny se pro tento rok ujali manželé Alžběta a Milan Kolomazníkovi.

Dětský farní tábor

V srpnu Laudate vypomohlo organizačně i finančně, za vydatného přispění města Hluk, s přípravou letního ozdravného pobytu pro děti z Hluku. Zázemím pro jejich táborové setkání se stala fara v Pačlavicích u Kroměříže. Hlavní organizátorkou této akce byla Alžběta Baroňová s týmem vedoucích, kuchařů a zdravotníků.

Konference v Brně

Červenec již tradičně patřil společnému prožití Katolické charismatické konference v Brně

Někteří členové Laudate se účastnili aktivně, jako organizátoři dětské části programu této konference.

Při tak velké akci jako je KCHK, za účasti cca 7000 lidí, je každá pomoc vítána. Díky všem zúčastněným.

Zde je odkaz na stránky KCHO, kde se třeba na některé z fotek také najdete: http://konference.cho.cz/

Večer chvály – 16.5.2014

Další z večerů chval se nesl v duchu jásavé radosti z Kristova konečného vítězství nad veškerým zlem, hříchem a smrtí.

Mottem se stal text z velikonočního exultet: "To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu."

Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil svou krví.

 

Děkanátní setkání mládeže

V sobotu 12. dubna 2014 se na Stojanově gymnáziu Velehrad uskutečnilo setkání mládeže uherskohradišťského děkanátu.

Také Hluk měl na této akci hojné zastoupení. Původní obavy organizátorů, že budou animovat jen sami sebe se nepotvrdily a v sobotu ráno se na Velehrad sjelo na 140 mladých lidí z celého děkanátu.

Po úvodní chválové modlitbě, kterou vedla hudební skupina Capella z Hluku, mohli všichni společně shlédnout divadlo Vítě Marčíka s názvem "Moravské pašije".

Toto divadlo se také stalo stěžejním tématem následných diskusních skupinek.

Dopolední program završila společenská hra, při které se mladí lidé rozutekli po ulicích Velehradu, aby dle atributů jednotlivých světců našli co nejvíce soch zadaných světců.

Po výborném obědě se v rámci siesty všem zúčastněným naskytla příležitost ke svátosti smíření. Dle libosti si mladí mohli vybrat hned z několika zpovědníků a hojně této příležitosti také využili.

Odpolední workshopy na témata: "Zpověď = Slavnost", "Ctnosti a neřesti kyberprostoru", "Církevní dějiny" či "Předmanželské vztahy a rodina" se setkaly s velkým ohlasem účastníků.

Vrcholem děkanátního setkání mládeže bylo společné slavení mše svaté s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.

 

Zde můžete shlédnout foto z akce:

 

Večer nářků – 11.4.2014

 Večer nářků

Další společná modlitba, tentokráte vedená v postním duchu, se uskutečnila v pátek 11.dubna 2014 od 20 hodin v kostele v Hluku. Tématem se stal verš z knihy Jóel 2,12: "Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku."

Víkend chval na Velehradě

V termínu 4.- 6. dubna 2014 se na Velehradě uskutečnil již tradiční "Víkend chval".

Také my jsme se mohli, alespoň v částečném zastoupení, této akce zúčastnit. Přestože bylo setkání primárně určeno pro vedoucí a členy chválových skupin, hojné bylo zastoupení i těch, kteří teprve chtějí podobnou aktivitu rozvinout.

Obsahem setkání byla společná modlitba chval, vyučování a motivace ke chvále a vzájemné sdílení zkušeností s vedením chval.

Náplní celého programu tedy byla "chvála Hospodinu" a to jak teoreticky, tak také prakticky.

Hlavní host hudebník John de Jong (UK) se této činnosti zhostil nadmíru dobře, a skrze jeho uvedení do chvály, nám alespoň ve zkratce mohl mnohé ze svých zkušeností také předat.

Ve vedení víkendového programu se pak střídala celá řada velmi kvalitních hudebních uskupení, zvláště bych jmenoval skupinu "Zacheusz" z polské evangelizační školy stejného názvu. Dále se představila mladá chválová kapela ze Žďáru nad Sázavou, brněnská kapela a samozřejmě nechyběla také konferenční "Chapela".

Kněžskou službu, doplněnou také vynikajícími přednáškami na dané téma, na sebe vzali P.Bogdan Stepieň a P.Petr Beneš.

Všem organizátorům tohoto setkání patří velký dík.

Ora et labora – 2014

Zahradní slavnost – Ora et labora

V sobotu 29.března 2014 se od 14 hodin na farní zahradě v Hluku konala úklidová brigáda nejenom členů o.s. Laudate. Po společné práci následovalo také posezení u ohně. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne. 

Eucharistický večer chvály

V pátek 14.března 2014 od 20 hodin se v kostele v Hluku uskutečnil již 50-tý večer chvály. Tentokráte součástí večera byl též výstav Nejsvětější svátosti a mimo jiné zde zazněla také tato modlitba úcty a chvály:

"Skláníme se před tebou, Pane Ježíši, přítomným v Nejsvětější Svátosti, který nesmírně převyšuješ všecko stvoření, a přece se nám vydáváš ve svátosti svého Těla a Krve. V obdivu se skláníme před tvou láskou a prosíme tě, ať nás tvá přítomnost posvěcuje a proměňuje; a jako jsi nyní středem našeho společenství, tak buď středem našeho srdce a cílem našeho života."

Zde na webu si můžete prohlédnout pár fotek z večera

Večer chvály – 14.2.2014

Na svátek sv. Valentina se uskutečnil další z večerů chval v hluckém kostele. Tématem večera nemohlo být nic menšího než je Láska. 

Verš 1 Jan 4,16: "Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm," nás velmi živě provázel celým večerem.

 

Večer chvály a schůze Laudate – 17.1.2014

V pátek 17.ledna od 20 hodin proběhl v kostele v Hluku další z večerů chval. Tentokrát se tématem setkání stal verš z Janova evangelia 1,14: 

"Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."

Mohli jsme společně zakusit, že:

"Ježíš je Slovo Otce, které bylo darováno lidem, aby odhalilo tvář Boha" (Jan Pavel II.).

 

Po skončení chválového setkání se v čajovně  konala také členská schůze našeho sdružení Laudate o.s. Formou výroční zprávy zde byla mimo jiné prezentována dosavadní činnost sdružení a také proběhla volba "staronové" rady sdružení.

Všem členům i příznivcům našeho sdružení děkujeme za velkorysou podporu a zachovejte nám přízeň i nadále.

Večer chvály a adventní čajovna – 13.12.2013

Další z večerů chval se nesl v duchu příprav na vánoční svátky.

Mimo jiné zde zazněla tato motlitba:

"Přijď, Pane Ježíši,
ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery,
ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den
a dej světlo našim očím."

Také doprovodný program v podobě adventní čajovny byl šikovnou skupinkou čajovníků připraven již s vánočním nádechem.

Moc děkujeme všem, kteří se na organizaci jakkoliv podíleli.

 

Zde je odkaz na foto z příprav našich vlajkonošů a již zmíněné čajovny :

https://picasaweb.google.com/101469563027118607149/VecerChvalyAAdventniCajovna

Pletení adventních věnců – 30.11.2013

Také naše občanské sdružení se aktivně účastnilo předvánočního pletení adventních věnců, které proběhlo v sobotu od 15 hodin v pastoračním centru v Hluku. Pod vedením klalifikovaného aranžéra pana Šimona Pachla si mohl každý příchozí z předem připraveného materiálu vyrobit svůj vlastní adventní věnec. Zvláště a nejen pro děti byla tato akce velmi zdařilá.

Těšíme se, že se tato aktivita stane tradicí.

 
Zde je několik fotek:
 

Večer chvály – 15.11.2013

V pátek 15.11.2013 se konal již 46. večer chvály. Je až neuvěřitelné, že večery chval se konají již pátým rokem a setkávají se neustále s velkým zájmem. V letošním školním roce se skutečným obohacením stalo používání praporů při modlitbě.

Zdá se, že jakýsi pokus o uvolnění ze strnulosti a větší fyzické zapojení těla do Boží chvály je pro mnohé radostí a požehnáním. Vnější projev radosti z Boží přítomnosti je podle slov přítomných „osvobozující a uzdravující.“

Nedílnou součástí večerů chval je také doprovodný program v podobě „čajovny“.

Letos se o nás starají velmi šikovní čajovníci pod vedením Šárky Kočí. Jejich čajovny jsou večer co večer jinak vydekorované a čaj vařený s láskou hřeje až u srdce.

 
Milí přátelé, pár fotek z Večera chvály 15.11.2013 ve farním albu zde:
 

Koncert SGV – 10.11.2013

 

V neděli 10.11.2013 k nám do Hluku přicestoval pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a strávil s námi téměř celý den.

Dopoledne  studenti SGV doprovázeli svým zpěvem nedělní bohoslužbu a po dobrém obědě své umění předvedli na koncertě uspořádaném na podporu dostavby školní kaple.

Celý odpolední program byl doprovázen projekcí fotografií z různých školních akcí a aktivit.

Všem štědrým dárcům patří velký dík.


Zde je odkaz na fotogalerii z koncertu:

http://www.sgv.cz/?ukaz=50_stalo_se&IdMenu=50&strana=&detail=547

 

Večer chvály – 13.9.2013

V pátek třináctého se v kostele v Hluku od osmé hodiny večerní konal další z chválových večerů. Jako novinku jsme poprvé v letošním roce využili k modlitbě a inspiraci také tance s vlajkami.

Doufáme, že se tento způsob chvály líbil nejenom všem přítomným, ale zvláště našemu Pánu a už teď se těšíme na další společné setkání. 

 

 

Chvála a tanec  
         

Normálním výrazovým prostředkem radosti a chvály je tanec. „David a všechen 

izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového

dřeva, citar, harf, bubínků, chřestítek a cimbálů“ (2 S 6,5). V tanci se můžeme vydat Bohu

naplno Tanec je znamením velké radosti a jásotu. Bůh také nad námi jásá a plesá (viz

Sf 3,17). Tanec může mít až prorocká gesta a pohyby, kterými k nám mluví Hospodin

Bůh.

Při liturgii a při větších shromážděních samozřejmě nelze používat všechny

prostředky. Bůh je Bohem řádu, ne zmatku. Při různých shromážděních zaměřených

na Boží chválu je dobré dát najevo radost z Pána, která je naší silou. Vnější projevy chvály

jsou odrazem toho, co se odehrává v našem nitru. Používání těla při chvále nás učí také

svobodě od toho, co si druzí o mně pomyslí. Řeč našeho těla odráží svobodu, kterou máme

v srdci. To, co Bůh koná v našem srdci, ať už je to lítost nad hříchem nebo velká radost

za spasení, můžeme dát „najevo do takové míry, kdy to neomezuje jiné v jejich setkání

s Bohem.“

Bůh není jen Bohem řádu, ale také Bohem svobody a kreativity. Nemusíme se bát

projevit se nedokonale. „Křesťané se nemusí pouze striktně držet předepsaných slov, ale

mohou vyjádřit svou radost z Hospodina vlastními slovy a gesty. Pro mnohé je velmi těžké

nahlas a spontánně vyjádřit svou chválu ve shromáždění. Jsou naučeni úctě a pokoře vůči

Bohu a nemohou se překonat k vyjádření toho, co prožívají. Tento falešný ostych chválit

a děkovat Bohu před druhými a s druhými však nevychází z Bible, ale ze společenského

vývoje (tzv. osvícenství).“

 
Chvála a prapory
 

V katolickém prostředí se v minulých staletích objevují prapory a korouhve

s obrazy svatých či symbolů Ježíše a Marie. Na večerech chval a chválících shromážděních

se také při modlitbě často používají různobarevné vlajky.„Prapory a korouhve používáme

ve chválách jako prorocké znamení, abychom oznamovali pravdu…Děje se to jak skrze

barvy, tak skrze vlastní význam praporů a korouhví. Neviditelnému i viditelnému světu tím

ukazujeme, pod čí ochranou stojíme a jaké pravdě věříme. Ježíš je naše korouhev, náš

orientační bod, ke kterému se shromažďujeme a vzhlížíme a pod jehož ochranou stojíme

(Iz 11,10-12).“

Úkolem chvály je napřímit pohledy lidí na Ježíše Krista. Použití praporů

ve chválách ukazuje naši víru, rozhodnost a jistotu, kterou máme v Bohu. Ukazujeme tím,

že Ježíš je Pán, Vítěz a On má vládnoucí moc. Vztyčením vlajky se demonstruje určitá

duchovní pravda. Ukazujeme, koho reprezentujeme, naši věrnost, a oslavujeme Boha. Jsme

Boží armádou a ta vzbuzuje rozhodnost a sílu, pokud si uvědomí, za koho bojuje. Prapor se

tak stává znamením Boží přítomnosti.

Používání praporů není pěknou ukázkou barev, cvičení v mávání vlajkou nebo

soustředění na sebe. Je to další vnější projev, který vychází zevnitř. Můžeme tím vzdát

čest Bohu, který je v nebesích. Za dnů Mojžíšových měl každý Izraelský kmen svůj prapor,

znak svého Otcovského rodu, pod kterým tábořil (Viz Nu 1,52 a 2,2). Měla vnést do tábora

pořádek. Tato znamení se používala také v boji. Měla ukázat nepříteli, kdo proti němu stojí

a také připravenost k boji. Vojsko pod prapory vzbuzuje hrůzu u svých nepřátel (viz např.

Pís 6,4). V Žalmu 20 se praví: „Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce

ve jménu svého Boha.“ Můžeme jásat nad Božím vítězstvím, protože náš Bůh už

zvítězil.

Svůj význam má i barevnost praporů. Každá vlajka svojí barvou vyjadřuje určitou

duchovní pravdu a její používání tuto pravdu deklaruje světu. Může být inspirující mávat

nebo tancovat s vlajkou, a tak vyhlašovat druhým některé z Božích tajemství. Která to

jsou? Zlatá: Boží sláva, Boží podstata, Jeho božství samo; stříbrná (šedá): spasení,

vykoupení; modrá: voda – řeka Boží, obmytí, proudy Ducha svatého, Slovo boží; světle

modrá: Duch svatý, vanutí Ducha, nebe; zelená: uzdravení, růst, prospívání; světle zelená:

nový život; rudá: krev Ježíše Krista, smíření, očištění, odčinění; fialová: kralování,

majestát Boží, Kristova vláda; růžová: láska, soucit, srdce Boží; hnědá: dobrá půda,

plodnost, lidství; bílá: čistota, svatost, ospravedlnění, nevěsta Kristova; oranžová: oheň

Ducha, síla; žlutá: radost. Tyto barvy mají svůj biblický podklad, jejich symbolika nám

může pomoci rozvinout vlastní nebo společnou modlitbu na základě určité duchovní pravdy.

                                                                                                                            (vložil VE)

Katolická charismatická konference 2013

Katolická charismatická konference 2013

"Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo"

(sv. Cyril, Proglas)

24. ročník Katolické charismatické konference proběhl v rámci oslav 1150. výročí příchodu  sv. Cyrila a Metoděje a Roku víry ve dnech 10. až 14. července 2013 v Brně. Motto konference bylo: "On je hostem u hříšného člověka" (Lk 19,7).

Program konference tvořily přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Také členové našeho sdružení se v hojném počtu zúčastnili této jedinečné akce

Zde můžete zavzpomínat: 

https://picasaweb.google.com/101469563027118607149/KCHK2013#

Večer chvály – 14.6.2013

Hluckým kostelem se rozezněly další chvály

V pátek 14. června se v hluckém kostele sv. Vavřince uskutečnil další Večer chvály, tentokrát poslední před letními prázdninami.
Již čtvrtým rokem pro oslavu Boží se schází čím dál více lidí, aby společně vzdaly chválu Hospodinu, jež je dobrý. Právě tato věta byla také mottem tohoto posledního setkání v tomto školním roce.
Každý pátek v měsíci se díky občanskému sdružení Laudate a hluckému hudebnímu uskupení Capella v čele s Václavem Elsnerem můžeme ponořit do nezapomenutelné atmosféry a písněmi, krátkou četbou a rozjímáním chválit našeho Pána. Jako vždy i tentokrát nás navštívili přespolní hosté z okolních obcí a dokonce ze slovenské Nitry.
Je těžké popsat duchovní zážitky z tohoto, a vlastně z každého takového chválového večera, kdy se účastníci ocitají, jak jeden z přítomných prohlásil, na pokraji nebe.
Večer chvály je potřeba zažít na živo, proto ti z Vás, kteří jste nás ještě nenavštívili, přijměte pozvání i skrze tento krátký článek na další zářijové setkání před naším Pánem, pro našeho Pána.

Zapsal: Petr

 

Velmi nás potěšil krátký dopis od Márie z Nitry, která až z takové dálky přijela na hlucký Večer chvály.

 

Milí moji,
keď ma Šimon pozýval na stretnutia Večer chvály nevedela som si predstaviť ako to prebieha priamo „naživo“. Niekedy som to sledovala na TV Noe, bolo to krásne, ale to čo som zažila priamo u Vás, sa s TV Noe nedá porovnať. Teraz ľutujem, že som Šimonove pozvanie tak dlho odkladala.
Touto cestou sa chcem poďakovať Vám všetkým za krásnu chvíľu prežitú na Večer chvály dňa 14.6.2013 vo Vašom krásne vyzdobenom kostole.
Som šťastná, že som bola s Vami pri stretnutí s našim Pánom v rodine Jeho detí. Takmer nikoho som nepoznala, ale mala som pocit, že som doma v kruhu svojej rodiny. Každému budem doporučovať aby niečo podobné tiež zažil.

Škoda, že Hluk nie je v Nitre, určite by som chodila na každý Večer chvály.
Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem a modlím sa aby Večer chvály pokračovali vo Vašom kostole aj v budúcnosti.
S pozdravom
Mária
V Nitre, 17.6.2013

Večer chvály – 17.5.2013

Další z večerů chval se tentokráte nesl v duchu výzvy:

"Duch i nevěsta praví: „Přijď!“

A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života."

                                                                (Zjevení Janovo  22:17)

Děkujeme všem, kteří jste přijali toto pozvání k setkání v modlitbě písní chval a díků.

Přikládáme text jedné z modliteb k Duchu sv., která na večeru chval zazněla:

Přijď, světlo pravé.
Přijď, skryté tajemství.
Přijď, nevýslovné bohatství.
Přijď, blaženosti bez konce.
Přijď, světlo, jež neslábne.
Přijď, očekávání všech, kteří mají být spaseni.
Přijď, ty, jenž ze spánku budíš.
Přijď, moci, jež stále a znovu tvoříš a přetváříš.
Přijď, Neviditelný.
Přijď, ty, jenž stále nehybně dlíš a přece jsi v každém okamžiku v pohybu,
přijď k nám, přebývajícím zde na zemi.
Ty, jenž se vznášíš nad všemi nebesy.
Přijď, milované jméno, jež všude zní,.
a přece je nám absolutně zapovězeno vyjádřit jeho bytí a poznat jeho podstatu.
Přijď, věčná radosti.
Přijď, roucho velkého krále, našeho Boha.
Přijď, ty, jenž toužíš po mé ubohé duši.
Přijď, ty, jenž jsi slunce… neboť, pohleď, jsem opuštěný.
Přijď, ty, jenž jsi mě ode všeho oddělil a nechal mě v tomto světě samotného.
Přijď, ty sám jsi se stal mojí touhou, zapálil jsi ve mě touhu po tobě,
po tobě, po zcela Nedosažitelném.
Přijď, můj dechu a můj živote.
Přijď, útěcho mé ubohé duše.
Přijď, moje radosti, moje slávo bez konce.
(Sv. Šimon, Nový teolog, 942-1022)

 

 

Ora et labora – 1.5.2013

 

Měsíc květen zahájilo občanské sdružení Laudate podle vzoru benediktinského hesla: “Modli se a pracuj.“

Pod vedením ing. Šimona Pachla jsme se zapojili, právě 1.května, do obnovy květinových záhonů rostoucích vedle kostela.

Vzhledem k hojné účasti při výsadbě, zbyl čas i na táborák a špekáčky.

Touto cestou tedy děkujeme všem zúčastněným za pomoc.

 

Zde je odkaz na foto z akce:

Večer chvály 12.4.2013

 

V pátek 12.4.2013 ve 20 hodin proběhl v kostele v Hluku další večer chvály, tentokrát ve velikonočním duchu s nosným tématem „Pán můj a Bůh můj“. Mohli jsme si znovu ujasnit, kdo skutečně vládne v našem životě, a vrátit moc a vládu nad námi našemu Pánu.

Těší nás, že večery chval neztrácejí své příznivce a kostel i v nepříznivém počasí nezůstal prázdný.

Večer chvály & přednáška „Psychotronika očima Bible“ – 15.3.2013

V pátek 15. března jsme přivítali v našem kostele pana Martina Ševčíka z Brna, který přijel s přednáškou na téma psychotronika, jasnovidectví, proutkaření a podobné fenomény. Pan Ševčík se s námi podělil o svoje osobní zkušenosti.  

V první části přednášky nás seznámil s tím, jak se dostal k psychotronice, jak zjistil, že má nadpřirozené schopnosti a kdy a za jakých okolností je využíval. Uvedl řadu konkrétních příkladů (hledání vody pomocí proutků, podzemních prostorů, zjišťování chorob u známých, jasnovidecké zážitky, vykládání karet a podobně). Pana Ševčíka začalo zajímat, jak tyto věci fungují  a pátral po příčině.

             Uvedl také, že postupem času při využívání svých zvláštních schopností  začal mít obtíže. Psychické i fyzické, stával se z něho jiný člověk (bezcitnější, více agresivní, bez zájmu o druhé), dostavily se depresivní stavy, které se zhoršovaly a znemožňovaly mu běžný život. Vlivem depresí mu ubývalo také fyzických sil, až se dostal do kritického stavu, kdy cítil, že je ohrožen na životě a brzy zemře.  V takovém rozpoložení pocítil jedné noci, že se už nedožije rána a zároveň i touhu po životě a stala se s ním zvláštní věc.  Začal vnímat, že nic není ztraceno, nějak se mu vracela do těla životní síla a on poznal, že nezemře, že mu byl vrácen život. Dokonce jasně věděl, že to byl zásah někoho, kdo je nejvyšší v celém vesmíru a má svrchovanou moc nad každým a nade vším.

Panu Ševčíkovi se postupně vracely síly a stále udržoval kontakt s tím, kdo mu vrátil život. Začal zjišťovat, kdo to je. Postupně se dostal do křesťanského společenství a tam poznal, co křesťané hlásají o existenci Boha, stvoření atd. Pochopil, že tento Bůh ho zachránil od jisté smrti, ke které se blížil.

 

Ve druhé části přednášky nás seznámil náš host se svými zjištěními a závěry ohledně svých schopností, ke kterým dospěl v průběhu své aktivní činnosti v této oblasti i po jejím skončení.

            Vypozoroval, že základem styku člověka s tímto neznámým, mimosmyslovým světem je komunikace. To, jaké se používají při této činnosti pomůcky (karty, kyvadélka, proutky či pouze vlastní ruce, atd.) je vlastně nepodstatné. Celý systém je založen na principu doptávání se a určitá pomůcka reaguje ve chvíli, kdy vám „dává“ odpověď.   Např. při určování nemocí si léčitelé připraví seznam chorob očíslovaný 1 – x a při diagnostikování se ptají: „Má dotyčný chorobu 1, nebo 2, 3…“ Jakmile dostanou odpověď (kyvadélko reaguje, brní ruce apod.), zjistí, na které číslo pomůcka reagovala a pacientovi oznámí chorobu, kterou mají v seznamu pod uvedeným číslem. (Většinou znají svůj seznam zpaměti). Stejně tak ordinují následnou léčbu, byliny, procedury nebo užívání amuletů, náramků, kamenů a jiných pomůcek k vyrovnání “energií“, srovnání „čaker“ apod.  

            Pan Ševčík si postupně uvědomil, že svou komunikaci vede s nějakou inteligencí. Došlo mu, že např. magnetické  či jiné přírodní pole Země by mu možná mohlo naznačit, kde se nachází hledaný podzemní prostor nebo voda, ale už nemohl pochopit, jak může jeho proutek vědět, kolik metrů a centimetrů přesně je voda hluboko, či zda je pitná, kojenecká, nebo jen užitková. Dospěl k závěru, že komunikuje s inteligentní bytostí. Také měl později zážitky, kdy různé duchovní bytosti vídal a setkával se s nimi. To už se ale dostával do špatném stavu.

            Po zážitku, kdy téměř zemřel, se pan Ševčík dostal ke křesťanům a tam zjistil, že vědí o schopnostech, které měl on, ale jasně se od nich distancují, protože Bůh, ve kterého věří, je velmi varuje a veškerou tuto nadpřirozenou činnost považuje přímo za ohavnost. Uvědomil si, že to, co se dnes nazývá psychotronika, biotronika, kineziologie atd. se také jinak  jmenuje spiritismus a okultismus nebo  bílá či černá magie. Zjistil s konečnou platností, že inteligence a bytosti, které takto vstupují do komunikace s lidmi jsou v odporu k Bohu a jedná se tedy o satana a jeho démony, kteří takto narušují lidem životy a odvádějí od Boha. Nakonec člověka využijí, zneužijí a zničí. To je cílem odpůrce a jeho služebníků a pan Ševčík pocítil jejich moc na vlastní kůži. Z Boží milosti byl zachráněn a vrácen do života na Zemi, kde využívá svůj čas ke svědectví a důraznému varování před zahráváním si s podobnými věcmi. Duchovní svět existuje. Je zde Bůh, který nás stvořil, vede, chrání a miluje, ale je zde také odpůrce, který se nás snaží polapit a zničit. “Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrův  5:8) Svrchovaným Pánem všeho stvoření je však náš Bůh Otec, jeho Syn Jejíž Kristus, náš Spasitel a Vykupitel a Duch Svatý. Jeho se doptávejme. Nikdo není větší a mocnější nežli on. Ke komu půjdeme?

Zde je odkaz ke zhlédnutí zfilmované přednášky:

http://www.youtube.com/watch?v=B8mG3Y_BLeM

RR

 

 

Víkend chval na Velehradě 1.-3.3.2013

Ve dnech 1. – 3. 3. 2013 se křesťanská hudební skupina Capella z Hluku zúčastnila víkendové školy chval na Velehradě, která se uskutečnila díky vedení a organizaci Marcely Dubské a Miroslava Přikryla.  

 

V rámci programu bylo možné vyslechnout přednášky Ondřeje Rozkopala a Kateřiny Lachmanové o vedení večerů chval, motivaci i překonání obtíží a komplikací nejrůznějšího charakteru. Sobotní program vedla slovenská chválová skupina eSPé jak zpěvem a modlitbou, tak slovem.

 

 

Celý víkend byl nabitý informacemi a radami týkajících se vedení chval po praktické stránce, zejména ale po stránce duchovní, a byl přínosem nejen pro každého osobně, ale i pro hudební skupinu jako celek. Téměř stovka chváličů z celé republiky se na jeden víkend spojila ve společné písni a modlitbě, aby chválili našeho Pána.

 

 

ZH

Večer chvály 8.2.2013

V pátek 8.února 2013 proběhl v kostele v Hluku další večer chvály.
Mottem večera se stal verš s knihy Žalmů: 
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
e-mail: laudate@email.cz
autobazary recenze, autobazary hodnocení, nejlépe hodnocený autobazar, nejhůře hodnocený autobazar, recenze bazarů